• شماره تماس 52962000

ایجاد سامانه محافظت در برابر صاعقه سد و نیروگاه لار

ایجاد سامانه محافظت در برابر صاعقه سد و نیروگاه لار

بيشتر

سامانه زیر ساخت شبکه ، VOIPو امنیت دفتر مرکز ی اسپار

سامانه زیر ساخت شبکه ، VOIPو امنیت دفتر مرکز ی اسپار

بيشتر

به روز رسانی و توسعه حفاظت الکترونیک سد و نیروگاه لتیان

به روز رسانی و توسعه حفاظت الکترونیک سد و نیروگاه لتیان

بيشتر

حفاظت الکترونیک سد و نیروگاه امیرکبیر

حفاظت الکترونیک سد و نیروگاه امیرکبیر

بيشتر

تجهیزات شبکه زیرساخت نظارت تصویری شهرداری مشهد

زیرساخت شبکه نظارت تصویری شهرداری مشهد

بيشتر

راه اندازی سامانه نظارت تصویری شرکت شاپرک

سامانه نظارت تصویری

بيشتر

تعمیر و نگهداری سیستم مداربسته برج میلاد تهران

تعمیر و نگهداری سیستم مداربسته برج میلاد تهران

بيشتر

طراحی و راه اندازی شبکه وایرلس موزه دفاع مقدس

طراحی و راه اندازی شبکه وایرلس موزه دفاع مقدس

بيشتر

طراحی و اجرای مرکز داده باغ موزه دفاع مقدس

طراحی و اجرای مرکز داده باغ موزه دفاع مقدس

بيشتر