• شماره تماس 52962000

راه اندازی سامانه نظارت تصویری شرکت شاپرک

سامانه نظارت تصویری ساختمان شاپرک مشتمل بر 80 دوربین در محل های عمومی ساختمان همچون لابی، راه پله، حیاط، پشت بام و ...

سامانه ضبط تصاویر و مدیریت نمایش مبتنی بر سیستم گوتبروک آلمان

  • شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک
  • 1396/01/26

لينك مرتبط

پروژه هاي مشابه